HomeDienstenOver onsContactVer la página en españolView the page in englishBekijk de pagina in het Nederlands
Christelijk DenkenChristelijke Regenboog GidsMedicijn voor de hele Mens

Medicijn voor de hele MensMedicijn voor de hele Mens

De professionele website van de psychiater Dr. Pablo Martinez.

Ieder mens is een eenheid van lichaam, psyche en spiritualiteit die op zijn beurt onlosmakelijk verbonden is met de geschiedenis van zijn leven. "Medicijn voor de hele Mens", opgericht door de Zwitserse arts Paul Tournier, wil elke patiënt behandelen als een mens van grote waarde.

Dr. Pablo Martinez vat het doel van zijn klinische praktijk samen in vier woorden die hij de vier stappen in de therapie noemt:


1. Luisteren 2. Begrijpen
3. Verduidelijken 4. Hoop geven

Voor de Spaanse web: Medicina de la Persona.
Voor de Engelse web: Medicine of the Person.

Copyright © 2005-2024 - Internet Christians